Previous

Gallery


M
A
R
I
L
Y
N
B
R
I
D
G
E
S

O
V
E
R

V
I
E
W

Next

Grid


1. Lone White House in Snow, Scottsville, New York, 1982