Stone Pattern, Balboa Park, San Diego, California, 2003